แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 2,500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562