ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์

ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์

 

 

 

ตรวจความสมบูรของเม็ดเลือด CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

ตรวจหาระดับไขมันในเลือดชนิดคลอเรสเตอรอล Cholesterol
ตรวจหาระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ Tyglycerides
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจระดับกรดยูริค (เก๊าท์) Uric
ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือด ABI
เอ๊กเรย์ ปอดและหัวใจ CXR
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ PE
ราคา 1,590 บาท
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพ
โทร. 053-910-999 ต่อ 167, 168


ราคา : 1,590 บาท


วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2563