ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ท่านทราบหรือไม่?
 
- ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า 5 แสนคนในแต่ละปี
- ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ สูงเป็นลำดับ 3 ในเพศชายและลำดับ 5 ในเพศหญิง
- และพบว่ามะเร็งของกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมะเร็งทั้งหมด
หากคุณมีอาการเหล่านี้
- จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เสียดท้องเป็นประจำ
- ปวดแสบท้องทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
- จุกแน่น จุกเสียดท้อง และมีลมในท้องเป็นประจำ
- น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร
- มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นประจำ
- อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
- มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็ง
 
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702-19 ต่อ 1147 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 

 ราคา : 10,000,16,000,24,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562