ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
คัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๕,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT

รังสีวิทยาทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-Dose CT
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๘,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

3D CT Scan รากฟัน

ศูนย์ทันตกรรม
จบทุกปัญหารากฟันด้วย “3D CT Scan”
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพ็คเกจ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
“อีสุกอีใส”คือโรคที่ติดต่อผ่านทางละอองของน้ำลาย หรือ รอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๓,๐๙๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๘,๕๐๐ / ๙,๕๐๐ / ๑๓,๒๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Program ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
เพราะทุกช่วงอายุผู้หญิง มีความเสี่ยง ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๒,๕๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๑๖,๙๐๐ , ๑๗,๙๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package Sleep Test

ศูนย์หู จมูกและคอ
โปรแกรมตรวจการนอนกรน
คุณและลูกน้อยมีปัญหาเหล่านี้ หรือไม่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

บริการทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม
บริการทันตกรรม สำหรับคนไข้ประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562