ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจและวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ

■ บริการเฉพาะทาง
โรงพยาบาลได้จัดสรรเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(ต่างๆ สามารถตรวจหาความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดครบทุกระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ ตรงกับความเป็นจริงในตัวผู้ป่วย และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว
- เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
- ตรวจด้วยเครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงต่างๆ(CT Scan 64 Slices)
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography)
- ตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
- ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ.

แผนกเอ็กซเรย์ โทร.0-2804-8959-70 ต่อ 5033, 5055 หรือ โทรสาร. 0-2454-1914.

คณะแพทย์ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

นายแพทย์กัญจน์ วงศ์พานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงนิชรัตน์ อาลัยผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00  
อังคาร 08.00-17.00  
พุธ 08.00-17.00  
พฤหัสบดี 08.00-17.00  
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงบุณฑริกา จีระวงศ์พานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 16:00 รังสี
อังคาร

08:00 - 16:00 ประกันสังคม

รังสี
พุธ 08:00 - 16:00 ประกันสังคม รังสี
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00  รังสี
ศุกร์ 08:00 - 16:00 รังสี
เสาร์ - -