ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก แก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัว โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ สร้างความประทับใจที่เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ

■ บริการเฉพาะทาง
คลินิกตา
- บริการตรวจหาภาวะโรคทางตา ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
- รักษาโรคตาเฉพาะทาง
- ศัลยกรรมดวงตา
- ศัลยกรรมจอประสาทตา
- โรคทางกล้ามเนื้อตา / ตาเหล่
- โรคต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อลม
- ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาล
- ถ่ายรูปจอประสาทตา ค้นหาโรคทางตา
- ค้นหา และรักษาเบาหวานขึ้นตา
- ศัลยกรรม รักษา สายตาผิดปกติ

คลินิกนอนกรนบริการรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดออกซิเจนขณะหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (Sleep Test) โดยทำการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงระยะที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้ จะทำในคนที่มีภาวะเพดานในช่องปากอ่อนผิดปกติ สำหรับการผ่าตัดนี้ ส่วนมากจะทำในกรณีที่เป็นมากเท่านั้น, Pillar Implan การใช้เส้นด้ายไหมแก้ไขภาวะนอนกรน

คลินิกตรวจการได้ยินบริการค้นหาภาวะการได้ยินบกพร่อง และประสาทหูเสื่อม ทำให้ได้ยินไม่ชัด และเป็นอุปสรรคมากต่อการรับฟัง ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟัง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำปรึกษาและรักษาเฉพาะบุคคล

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องวัดความดันลูกตา
- เครื่องมือใช้สำหรับถ่ายรูปจอประสาทตา
- กล้องสำหรับใช้ตรวจตาของแพทย์
- เครื่องมือสำหรับวัดสายตา
- เครื่องมือดูจอประสาทตาทางอ้อม
- เครื่องมือใช้สำหรับส่องจมูก ส่องคอ ส่วนต้น

Package & Promotionตรวจจอประสาทตา ...อ่านต่อ


สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น. (กรุณานัดล่วงหน้าและโทรสอบถามก่อนมารับบริการ)

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ.

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง โทร.0-2804-8959 ต่อ 5077, 5106 หรือ โทรสาร. 0-2454-1914.

คณะแพทย์ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง

นายแพทย์ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 12:00 - 17:00 จักษุ
พฤหัสบดี -

-

ศุกร์

12:00-17:00 

จักษุ
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงฐิตารีย์ สุวรรณนัจศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 15.00 - 20.00 หู คอ จมูก
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ทรงยศ กิจสุขจิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

จันทร์ - -
อังคาร 09:00 - 20:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

พุธ 17:00 - 20:00 เฉพาะพุธที่ 2,4 ของเดือน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -