ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกจักษุ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวัดสายตา จอประสาทตา วัดความดันตา การผ่าตัดสลายต้อกระจก การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ที่จะให้บริการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการอยางมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เครื่องผ่าตัดตาต้อกระจก (Phaco)
-เครื่องวัดสายตา
-จอประสาทตา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161 , 2111

คณะแพทย์คลินิกจักษุ

พ.ต.ท.นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์

นพ.อังกูร เกียรติโชควิวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์