ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

ข้อมูลทั่วไป

แผนกรังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทัยสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยโรค และโรงพยาบาลได้จัดสรรค์เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
-เครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
-เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)
-เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
-การส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACs)
-เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)
-เครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม(Mammogram+Ultrasound Breast)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

คณะแพทย์แผนกรังสีวินิจฉัย

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : รังสีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

พญ.สรัญญา อาฮูยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : รังสีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย