ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ปี 2564

ศูนย์สูติ-นรีเวช
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร ประกันตน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร ประกันตน
ราคา เริ่มต้นที่ 1,550 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
สามารถเลือกรับบริการ การตรวจสุขภาพช่วงบ่ายได้ โดยไม่ต้องงดอาหารเช้า
ราคา เริ่มต้น 2,690 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

First Class Program

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ ใส่ในสุขภาพ
ราคา เริ่มต้นที่ 21,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล
ราคา เริ่มต้น 1,990 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

FLU-Vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์
ราคา เริ่มต้น 890 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

สัญญานเตือนภัย มะเร็งปากมดลูก

-
รู้ทัน... รักษาได้
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อลูกน้อย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565