ภาษา

ข่าว

นพ.เฉลิมพล ฉายพุทธ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสังคม

2 มิถุนายน 2565
ให้การต้อนรับคุณนฤมล เชื้อบัณฑิต ท่านประกันสังคมจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

24 พฤษภาคม 2565
เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสังคม

24 พฤษภาคม 2565
เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ระบบการบริหารความเสี่ยง”

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร

21 มีนาคม 2565
นพ.เฉลิมพล ฉายพุทธ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสังคม

ขอขอบคุณสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยและสมาชิกผู้ประกอบการภาคเอกชน 15 บริษัท

1 มิถุนายน 2564
ให้การสนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูกเพื่อรองรับผู้ป่วยติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 100 เตียง