ภาษา

ข่าว

ขอขอบพระคุณ Krispy Kreme Thailand (คริสปี้ครีม)

24 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ Krispy Kreme Thailand (คริสปี้ครีม)

ขอขอบพระคุณ Krispy Kreme Thailand (คริสปี้ครีม) เป็นอย่างสูง ที่ส่งมอบโดนัท Original Glazed จำนวน 960 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน