ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Good Health Every Day

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,990-8,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

MODERNA สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

ศูนย์กุมารเวชกรรม
50 ไมโครกรัม
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจกักตัวรักษาโควิดที่บ้าน HOME ISOLATION

ศูนย์อายุรกรรม
ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านอุ่นใจ
ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ราคา 2,900-4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
“สร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยง”
ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ATK ตรวจหาเชื้อ COVID-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ATK ตรวจหาเชื้อ COVID-19
ราคา 250 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

Pre-marriage check up program

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ราคา 2,299-2,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

Package คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Package คลอดเหมาจ่าย
ราคา 39,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

package ผ่าตัดกลุ่มมือ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
package ผ่าตัดกลุ่มมือ
ราคา 10,900-12,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

รู้จักลูกรักในครรภ์ Ultrasound 4D

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
รู้จักลูกรักในครรภ์ Ultrasound 4D
ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565