ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างครบวงจร โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา Opical Coherence Tomography (OCT)
- เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาความถี่สูง (Fundus Camera)
- เครื่องตรวจวัดสายตา (Computerize Visual Field)
- เครื่องเลเซอร์ชนิด (ND-Yag Laser)
- เครื่องเลเซอร์ (Therapeutic laser visual 532)
- เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่สัมผัสลูกตา (IOL Master)
- ตรวจตาโดยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูความผิดปกติภายในลูกตา Ophthalmic ultrasound (b-scan)

สถานที่ & ติดต่อ

โทร. 053-910999 ต่อ 142
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เสาร์ 8.00 - 15.00 น.
อาทิตย์ 8.00 - 12.00 น.

คณะแพทย์ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์