Language

News

ตั้งจุดปฐมพยาบาล กิจกรรมงานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

10 November 2023

ตั้งจุดปฐมพยาบาล กิจกรรมงานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ตั้งจุดปฐมพยาบาล เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา