Language

News

โครงการ " บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ครั้งที่ 4

15 December 2023

โครงการ

 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง นำโดย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)นพ.ปราการ ถมยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์เงินสด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ " บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ครั้งที่ 4 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาค จำนวน 107 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 81 ยูนิต ณ ห้องประชุมหาญพาณิชย์ 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
สำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และมีสุขภาพที่แข็งแรง มา ณ ที่นี้ค่ะ