Language

News

กิจกรรมวันไตโลก

14 March 2024

กิจกรรมวันไตโลก

 
 
สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็น วันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตมากขึ้น โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณวัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมงาน
สำหรับกิจกรรมในวันไตโลกได้รับเกียรติจาก พญ.พลอยระวี ธนะไพรรักษ์ อายุรแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “โรคไต ไม่ไกลตัว“ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “อาหารบำรุงไต“ โดยทีมโภชนาการ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง