Language

News

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ประจำปี 2567

14 March 2024

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง นำโดย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง พร้อมด้วย คุณวัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ " บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาค จำนวน 84 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 65 ยูนิต ณ ห้องประชุมหาญพาณิชย์ 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ทั้งนี้ กิจกรรมการบริจาคโลหิตวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และมีสุขภาพที่แข็งแรง มา ณ ที่นี้ค่ะ
สำหรับการบริจาคเลือดในครั้งที่ 2 คือ วันที่ 13 มิถุนายน , ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน และครั้งที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมหาญพาณิชย์ 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง