Language

News

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

10 April 2024

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง พร้อมด้วย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม , นพ.วิษณุ ปานจันทร์ ศัลยแพทย์ทั่วไป, คุณวัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, คุณวันเพ็ญ พรชัยไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมกันสรงน้ำพระ จากนั้น คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ ห้องประชุมหาญพาณิชย์ 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง