Language

Health Articles

Search Article

เคล็ดลับดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง

การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง เป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องให้ความสำคัญ จึงมีวิธีแนะนำเคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

7 โรคหน้าฝนที่ควรระวัง

ช่วงฤดูฝนอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นเพิ่มขั้น ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น

วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ

วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ
1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่
2.วัคซีนงูสวัด
3.วัคซีนปอดอักเสบนิวโมค็อกคัส

5 โรค ช่วง "ฤดูร้อน"

ากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด
โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหาร รวมไปถึงอาจทำให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม

6 อาการเสี่ยงฮีทสโตรก

โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยเกิดจากที่อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไป
ทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันที

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ถือเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย

โรคไข้เลือดออก...ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการมีตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้

อาการปวดท้องอาจเป็นภัยเงียบ

ภัยเงียบมะเร็งกระเพาะอาหาร ซ่อนเร้นด้วยอาการปวดท้อง

5 อันดับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มีเพียงโรคเอดส์เท่านั้น‼️