Language

Clinics & Centers

Obstetrics-Gynecology Center

Obstetrics-Gynecology Center

Overview

ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น
- ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์
- ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัยเห็นผลชัดเจน
- รักษาโรคภายในสตรี และผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
- การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมแบบเหมาจ่าย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การทำรีแพร์ เป็นต้น

Our facilities & medical technologies

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ
- เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์

Location & Contact

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.


สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ 023390000 ต่อ 2079-2080 แผนกสูตินรีเวช

Doctor Obstetrics-Gynecology Center

กรรณาภรณ์ รัชชุศิริ ,แพทย์หญิง

Clinics & Centers : Obstetrics-Gynecology Center
Specialty : สูตินรีแพทย์
Sub-specialty :  แพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

จารุวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์ ,แพทย์หญิง

Clinics & Centers : Obstetrics-Gynecology Center
Specialty : สูตินรีแพทย์
Sub-specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00
อังคาร 11.00-20.00
พฤหัสบดี 11.00-20.00
ศุกร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ 11.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล ,นายแพทย์

Clinics & Centers : Obstetrics-Gynecology Center
Specialty : สูตินรีเวช
Sub-specialty : มะเร็งนรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ