ติดต่อ/สมัครงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์)

ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง รวดเร็ว
- สรุปค่ารักษาพยาบาล รายได้และลูกหนี้เพื่อส่งบัญชีตรวจสอบ
- ติดต่อกับบริษัท Contract เพื่อประสานงานให้เกิดประโยชน์กับคนไข้และองค์กร
- ตรวจเช็คเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การเงิน / บัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1