ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์อายุรกรรมน.พ.ยงยุทธ์ เลิศฤทธิ์วิทยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์ 08.00 - 17.00 น. ศูนย์อายุรกรรม

 

ศูนย์ศัลยกรรมนพ. ติณห์นภัทร เศรษฐ์คุณชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30 - 17.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร 08.30 - 17.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม
พุธ 08.30 - 17.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม
พฤหัสบดี 08.30 - 17.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์ 08.30 - 17.00 น. ศูนย์ศัลยกรรม
เสาร์    

 

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินนพ. ธนชัย วรรณชัยวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อังคาร 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พุธ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์อายุรกรรมนพ.อุเทน โพธิ์ทัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์    
เสาร์    

 

ศูนย์กุมารเวชพญ. ดนุนาถ อรรณพพรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์กุมารเวช
อังคาร 08.00 - 20.00 น. ศูนย์กุมารเวช
พุธ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์กุมารเวช
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. ศูนย์กุมารเวช
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์กุมารเวช
เสาร์    

 

ศูนย์รังสีวิทยาพญ.สุดารัตน์ หงส์โชคทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
อังคาร 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
พุธ 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
ศุกร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
เสาร์    

 

ศูนย์อายุรกรรมรศ.พญ. เพชรา สุนทรฐิติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 8.00 - 18.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร 8.00 - 18.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 8.00 - 18.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 8.00 - 18.00 น. ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์    
เสาร์