ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.ภัทรดา ธานี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคภูมิแพ้
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00  
อังคาร 08.00 - 17.00  
พุธ 08.00 - 17.00  
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  
ศุกร์ 08.00 - 17.00  
เสาร์    

 

นพ.ยงยุทธ์ เลิศฤทธิ์วิทยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : .
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 08.00 - 17.00  
พุธ 08.00 - 17.00  
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  
ศุกร์ 08.00 - 17.00  
เสาร์ 08.00 - 17.00  

 

นพ.สันติ ศิริลักขณานันท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : .
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00  
อังคาร 08.00 - 17.00  
พุธ 08.00 - 17.00  
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  
ศุกร์ 08.00 - 17.00  
เสาร์