ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VVIP SUITE

VVIP SUITE
รวมราคา 12,000 บาท
- ราคาห้องพัก 8,000 บาท
- ค่าอาหาร 500 บาท
- ค่าบริการพยาบาล 2,000 บาท
- ค่าบริการโรงพยาบาล 1,500 บาท

VIP SUITE

VIP SUITE
รวมราคา 7,300 บาท
- ราคาห้องพัก 4,000 บาท
- ค่าอาหาร 500 บาท
- ค่าบริการพยาบาล 1,800 บาท
- ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท

STANDARD ROOM

STANDARD ROOM
รวมราคา 5,700 บาท
- ราคาห้องพัก 2,500 บาท
- ค่าอาหาร 500 บาท
- ค่าบริการพยาบาล 1,700 บาท
- ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท