ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

7 ข้อแนะนำเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน

ก่อนฉีดวัคซีนควรให้ข้อมูลประวัติการรักษา เช่นโรคประจำตัว หรืออาการแพ้ยา และข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นต่อการรับวัคซีนการแพทย์โดยไม่ปกปิด

รู้ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19

ข้อควรปฎิบัติเริ่มต้น ก่อน-หลัง-ระหว่างการฉีดวัคซีน