ภาษา

ข่าว

เปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตเพิ่มเติม (พร้อมให้เลือกวันเวลาฉีดตาม Slot ที่ว่างอยู่ ) จำนวนจำกัด

10 มกราคม 2565

เปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตเพิ่มเติม (พร้อมให้เลือกวันเวลาฉีดตาม Slot ที่ว่างอยู่ ) จำนวนจำกัด

โรงพยาบาลเกษมราฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ เปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตเพิ่มเติม (พร้อมให้เลือกวันเวลาฉีดตาม Slot ที่ว่างอยู่ ) จำนวนจำกัด
- ราคา 1,650 บาท / 1 เข็ม (1 Dose) *รวมค่าประกันการแพ้วัคซีนและค่าบริการต่างๆ แล้ว
- ท่านสามารถจองและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://regis.bchvaccine.com
- เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อและหลักฐานการชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกวันเวลาเข้าฉีดได้ทันที

download file