ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์อายุรกรรมน.พ.ยงยุทธ์ เลิศฤทธิ์วิทยา

แพทย์อายุรกรรมน.พ.ยงยุทธ์ เลิศฤทธิ์วิทยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์
รายละเอียด :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2539
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์ 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์ 08.00 - 17.00 ศูนย์อายุรกรรม