ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินนพ. ธนชัย วรรณชัยวงศ์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินนพ. ธนชัย วรรณชัยวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
รายละเอียด :
ประจำศูนย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อังคาร 08.00-20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พุธ 08.00-20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์