ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์อายุรกรรมนพ.อุเทน โพธิ์ทัย

แพทย์อายุรกรรมนพ.อุเทน โพธิ์ทัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์
รายละเอียด :
นพ.อุเทน โพธิ์ทัย Uhtain Photai ,M.D. อายุรศาสตร์ ประจำแผนกอายุรกรรม ประวัติการศึกษา: แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2544 ,วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2551
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
พุธ 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30 น. ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์    
เสาร์