ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ 
ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย มะเร็งลำไส้ใหญ่พบในคุณผู้ชายมากเป็นลำดับ 3
รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด (อ้างอิง: สถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีพ.ศ.2553)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
Kasemrad Call Center 037-640000-99