ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

6 อาการเสี่ยงฮีทสโตรก

สาระน่ารู้: สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นช่วงนี้ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา
โดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด
เกิดจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากเกินไป ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของสมอง
ในส่วนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
Kasemrad Call Center 037-640000-99