ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ : เมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
ดังนั้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุไว้ก่อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 
 
วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ
1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่
2.วัคซีนงูสวัด
3.วัคซีนปอดอักเสบนิวโมค็อกคัส
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
037-640000 ต่อ1202 แผนก Checkup ให้บริการ 8.00 - 17.00 น.
 “ ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ "