ภาษา

ข่าว

โครงการนำเข้าแรงงานและการกักกันตามมาตรฐาน Organizational Quarantine (OQ)

18 พฤศจิกายน 2564

โครงการนำเข้าแรงงานและการกักกันตามมาตรฐาน Organizational Quarantine (OQ)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   ผอ.ฐิติ พัฒนกำจร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ ได้มีการบันทึกตกลงความร่วมมือ 
โครงการนำเข้าแรงงานและการกักกันตามมาตรฐาน Organizational Quarantine (OQ) ระหว่างบริษัท ก้องพัฒนโชค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 
กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ