Language

Health Articles

Search Article

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย EPS WITH RFA คืออะไร

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย EPS WITH RFA (การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ , การจี้ไฟฟ้าหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ)

สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (บายพาสหัวใจ)

สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (บายพาสหัวใจ)

ขั้นตอนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ

มีด้วยกัน 2 วิธี โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย - ใส่สายสวนเข้าไปบริเวณข้อมือ -ใส่สายสวนเข้าทางขาหนีบ

ทำความรู้จัก “ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ”

ทำความรู้จัก “ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ”

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย

ใครบ้างที่ควรฉีด วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A) คือ โรคที่มีการอักเสบของตับจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (HAV) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้จากการรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม ที่มีเชื้อปนเปื้อน

กินของไหว้ตรุษจีนอย่างไร?? ให้สุขภาพดี

กินของไหว้ตรุษจีนอย่างไร?? ให้สุขภาพดี

ปอดบวม โรคที่ควรระวังช่วงหน้าหนาว

ปอดบวม (Pneumonia) หรือปอดอักเสบ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือพยาธิ พบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง