Language

Health Articles

Search Article

รีวิวใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

รีวิวใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

อาการที่พบได้หลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร

อาการ ผลข้างเคียงในระยะแรกหลังผ่าตัด ที่พบได้หลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร

ทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิล เป็นต่อมที่อยู่ในกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทน้ำเหลือง ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

6 ท่าบริหาร ยืด - เหยียด กล้ามเนื้อไหล่และสะบัก

6 ท่าบริหาร ยืด - เหยียด กล้ามเนื้อไหล่และสะบัก

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ‼️

‼️ เมื่อพบคนหมดสติ ให้ตรวจดูความปลอดภัย ก่อนเข้าไปช่วยเหลือ เช่น ระวังอุบัติเหตุ ไฟช็อต หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ ‼️

นิ้วล็อคกับข้ออักเสบต่างกันอย่างไร?

#อาการของนิ้วล็อค จะมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วมือ
มีอาการสะดุดเวลา

ปวดเข่า - สาเหตุ อาการ และการรักษา

ข้อเข่าเสื่อมจากอายุและการใช้งาน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกที่ทำให้ข้อเข่าบิดหมุน

ปวดหลัง - สาเหตุ อาการ และการรักษา

ปวดหลัง ปวดสะโพก มีอาการชาร้าวลงขา หากอาการรุนแรงอาจมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
ทำให้มีความยากลำบากในการนั่ง การยืนหรือการเดินนานๆรบกวนการใช้ชีวิตในประจำวัน

คำแนะนำ - การดูแล หลังการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ข้อมูลคำแนะนำ ข้อควรระวัง หลังผ่าตัดกระเพาะอาหารในช่วงแรก