Language

News

โครงการ " บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ครั้งที่ 4

15 December 2023
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ " บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ " ครั้งที่ 4

คุณวัลลภา ศรีบรรเทา เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่รางวัลเกียรติคุณ

15 December 2023
เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่รางวัลเกียรติคุณ ในงาน “ 120 ปี วิถีเมืองมีน ถิ่นจังหวัดเก่า ”

กิจกรรม “Mother class อบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

23 November 2023
เชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ร่วมกิจกรรม “Mother class อบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

14 November 2023
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง จึงได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกขึ้น เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคเบาหวานรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

ตั้งจุดปฐมพยาบาล กิจกรรมงานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

10 November 2023
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตั้งจุดปฐมพยาบาล