Language

News

การฝึกอบรมและฝึกซ้อมการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายอพยพประจำปี

14 September 2023
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายอพยพประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้

งาน “Happy Life by ชีวจิต Season 13”

9 September 2023
นิตยสารชีวจิต จัดขึ้น ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพกับงาน “Happy Life by ชีวจิต Season 13”

สัปดาห์แห่งความปลอดภัย Patient Safety Week

4 September 2023
สัปดาห์แห่งความปลอดภัย Patient Safety Week

จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

25 August 2023
จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โครงการอบรม "การดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายและการป้องกันการฆ่าตัวตาย และทำร้ายตนเองในโรงพยาบาล"

22 August 2023
โครงการอบรม "การดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายและการป้องกันการฆ่าตัวตาย และทำร้ายตนเองในโรงพยาบาล" โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ. (พิเศษ)นพ.ปราการ ถมยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์เงินสด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช