Language

News

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม การรับรองคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล JCI

16 October 2023
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม การรับรองคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล JCI Surveyors Joint Commission International Accreditation Standards ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองการประเมิน คุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) โรงเรียนศิริเพ็ญ

11 October 2023
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ให้กับอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนศิริเพ็ญ

จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

21 September 2023
จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่

การฝึกอบรมและฝึกซ้อมการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายอพยพประจำปี

14 September 2023
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายอพยพประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้

งาน “Happy Life by ชีวจิต Season 13”

9 September 2023
นิตยสารชีวจิต จัดขึ้น ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพกับงาน “Happy Life by ชีวจิต Season 13”