ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
รายละเอียด :
_
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันอังคาร 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพุธ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพฤหัสบดี 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันศุกร์ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม