ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เเพทย์หญิงกชกร สันติมาลาพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : โสต สอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมใส่ฟัน - ใส่ฟัน - ครอบฟัน- สะพานฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

พญ.กนกลดา สกุลศรี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.30-13.00 น.
จันทร์ 08.00-16.30 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.


กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงกมัยธร เทียนทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.กรณ์พงษ์ วิเชียรประไพ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญ : แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
อาทิตย์ 08.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

ทพ.กฤษฎิ์ จิตตวิสุทธิกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน