ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยการการส่องกล้อง

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
นิ่วในถุงน้ำดี รักษาได้ ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว”
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 99000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2568

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check up

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check Up
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 22 พฤษภาคม 2568

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แผนกอายุรกรรม
ตรวจการทำงานของปอด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 1,390 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

กายภาพบำบัด ลดปวด

แผนกกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด ลดปวด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 1800 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

ตรวจการแข็งตัว ของหลอดเลือด (ABI) 4 จุด

ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
การตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
ด้วยเครื่อง ABI เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 700 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

วัคซีนโรค มือ เท้า ปาก

แผนกกุมารเวชกรรม
โรค มือ เท้า ปาก จากเชื้อ อีวี71
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 3500-6500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2568

ฉีดน้ำหล่อลื่นข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
“การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า”  เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อจะมีความผิดปกติ คือ มีความเข้มข้นและความยืดหยุ่นลดน้อยลง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 14900 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรอง หาความเสี่ยง และเนื้อร้าย ที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 5300-8900 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2568

แพ็กเกจวัคซีนโรคงูสวัด

แผนกอายุรกรรม
โรคงูสวัด (Herpes Zoster) เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา VZV (Varicella zoster virus)
ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 12600 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2568