ภาษา
 • เกษมราษฎร์อินเตอร์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 • ฝากครรภ์ Premium

  ฝากครรภ์ Premium รวม อัลตร้าซาวด์ 4D 1 ครั้ง...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

  โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ สามารถเลือกรับบริการ การตรวจสุขภาพช่วงบ่ายได้ โด...
 • คำแนะนำการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

  ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตามเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนด...
 • Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย

  Package วัคซีนสำหรับลูกน้อย...
 • ราคาห้องพัก

  Room Service...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ บางแค

 • ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

  ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG...
 • โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

  โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI...
 • การตรวจ ABI

  การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI)...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ สระบุรี

 • วัคซีนไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์

  -...
 • ทำแผลราคาประหยัด

  -...
 • Baby Best Plus Vaccine

  -...
 • แพ็กเกจทำความสะอาดหู

  -...
 • เอกซเรย์ทันตกรรม ระบบดิจิตอล 3 มิติ

  3D Digital X-Ray...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 • แพ็กคลอดเหมาจ่าย

  ขอมอบของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยด้วยแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย ตรึงราคาเดิมไว้ไม่ปรับเพิ่มขึ้น...
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่ (Sleep Test)

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่ (Sleep Test)ผู้ใหญ่ ราคา 9,900 บาท...
 • วัคซีนพื้นฐานสำหรับลูกน้อย ตั้งแต่แรกเกิด - 1 ปี

  การสร้างเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ลูกน้อยด้วยการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็น...
 • Package ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง

  Package ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง...
 • ป้องกันโรคที่มากับหน้าฝนให้ลูกน้อยช่วงเปิดเทอมด้วยวัคซีนเพราะการป้องกัน

  Back to School เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคที่มากับหน้าฝนให้ลูกน้อยช่วงเปิดเทอมด้วยวัคซีนเพราะการป้องกัน.....ดีกว่าการรักษา...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

 • แพ็กเกจกายภาพบำบัด เลเซอร์กำลังสูง

  แพ็กเกจกายภาพบำบัด เลเซอร์กำลังสูง...
 • แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

  แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยวครึ่งซีก...
 • แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ

  แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ...
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ...
 • แพ็กเกจตรวจหัวใจ ด้วย EST / Echo

  แพ็กเกจตรวจหัวใจ ด้วย EST / Echo...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ รามคำแหง

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ...
 • ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ

  ค้นหาสาเหตุอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยแพ็กเกจ “ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ” (CYSTOSCOPY)...
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

  ปกป้องคนที่คุณรัก...ด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4สายพันธุ์……...
 • หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check up

  ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบ...
 • แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

  ตรวจการทำงานของปอด...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี

 • โปรแกรมจัดฟัน

  อยากฟันสวยต้องจัดฟัน แผนกทันตกรรม รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี...
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี

  ภัยร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน...
 • วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

  เชื้อ EV71 หรือเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มเอนเทอโรไวรัสมักทำให้เกิดโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง...
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococal vaccine)

  ปอดอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย S.pneumoniae ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยง...
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

  ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงต่อคุณและคนในครอบครัวไข้เลือดออก...
1 2 3 4 5

เกษมราษฎร์ อรัญประเทศ

 • เข้าสู่เว็ปไซต์

  โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อรัญประเทศ

ค้นหาแพทย์