ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ

พญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
รายละเอียด :
-
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00น.  
Tuesday 8.00-17.00น.  
Wednesday 8.00-17.00น.  
Thursday 8.00-17.00น.  
Friday 8.00-17.00น.  
Saturday