ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.จิตรัสย์ แสวงศิริผล

พญ.จิตรัสย์ แสวงศิริผล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
Schedule
Date Time Location
Sunday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Monday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Tuesday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Wednesday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Thursday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Friday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
Saturday   สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม