ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
รายละเอียด :
Specialty Procedure
โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ : สาขาอายุรแพทย์
วุฒิบัติ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- ปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (intervention)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์  -  - 
อังคาร  -  - 
พุธ  -  - 
พฤหัสบดี  -  - 
ศุกร์  -  - 
เสาร์  -