ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จักรี  ธัญยนพพร

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม ระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม ระบบประสาท และเฉพาะทางด้าน Neurointervention
รายละเอียด :
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ รพ ภูมิพลอดุยเดช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ (1, 3) 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์