ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรกฤษฎ์ ชัยเจนกิจ

นายแพทย์กรกฤษฎ์ ชัยเจนกิจ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
- วุฒิบัตรCertificate of Attendance, International Federation of Sports Medicine
- วุฒิบัตร Certificate Attended the AO Course Principles in Operative Fracture Management, AO Foundation Education
- วุฒิบัตร Thai Board of Orthopaedic Surgery
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5ของเดือน) ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -