ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จักรพรรดิ์ อัตติยะ

นายแพทย์จักรพรรดิ์ อัตติยะ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

-

-
อังคาร - -
พุธ

17:00 - 20:00

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี

17:00 - 20:00

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ศุกร์

-

-
เสาร์ - -