ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงจิราศรี  วัชรดุลย์

แพทย์หญิงจิราศรี วัชรดุลย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ,กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ, สาขากุมารเวชศาสตร์ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
รายละเอียด :
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ปี พ.ศ. 2547
• Doktor der Medizin
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2545
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520
• Advisory Board of the Thai Pediatric Society of Gastroenterology and Hepatology
• อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ปี พ.ศ. 2547
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2508
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ