ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 20.00 - 06.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -