ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ

แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 14.00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ